ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ігор РЕКУНЕНКО, Руслана ЧУХНО

Анотація


Вступ. Однією із нагальних та актуальних проблем сьогодення є ефективна ді­яльність держави на валютному ринку України. В умовах нестабільної економічної ситуації вона, насамперед, має бути спрямована на стабілізацію та підтримку націо­нальної валюти. Це своєю чергою дасть можливість створити основу для економіч­ного зростання та підтримки сталих економічних процесів у державі, налагодження міжнародних взяємозв’язків та підвищення конкурентоспроможності економіки країни в цілому.

Мета – розкрити особливості діяльності держави на валютному ринку України, визначити фактори та проблеми, які впливають на його стан.

Результати. Розглянуто особливості діяльності держави на валютному ринку, регулятором якого є Національний банк України, що здійснює операції на валютному ринку з метою стабілізації офіційного курсу національної валюти. Виявлено, що за­провадження НБУ режиму інфляційного таргетування та введення гнучкого курсоут­ворення дало можливість державі знизити рівень інфляції та запобігти накопиченню дисбалансів в економіці країни.

Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити висновки, що держава має сприяти зниженню негативних зовнішніх та внутрішніх чинників шляхом впровадження ефективної валютної політики, яка передбачає регулювання валютної діяльності, спрямованої на накопичення золотовалютних резервів України, зміцнення національної грошової одиниці та стабілізацію зовнішньоекономічних від­носин України з іншими країнами світу.


Ключові слова


валютний ринок, валюта, курс, інтервенції, міжнародні резерви, інфляція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Веріга Г. В. Критичний огляд категорій валютного ринку та аналіз підходів до його регулювання. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. №1. С. 34–55.

Венгер В. В., Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 578 с.

Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України: Постанова Правління Національного банку України від 02.01.2019 №1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text

Леськів О., Галіцейська Ю. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України. Світ фінансів. 2014. №2. С. 78–88.

Про валюту і валютні операції. Закон України від 21.06.2018 №2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text

Матросова Л. М. Проблеми регулювання валютної сфери України та можливі шляхи їх вирішення. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017. №18. С. 468–473.

Ментух Н. Ф., Шевчук О. Р. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. №30. С. 92–95.

Статистичні дані. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets.

Інфляція, обмінний курс, валютна політика НБУ, динаміка резервів. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2363179-vi-pitali-inflacia-obminnij-kurs-valutna-politika-nbu-dinamika-rezerviv.html.

Національний банк перейшов до режиму гнучкого інфляційного таргетування. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/10/664960/.

Статистичні дані. Мінфін. URL: https://minfin.com.ua/ua/.

Валютний прогноз. Яким буде курс гривні в 2020 році і що на нього вплине. НВ Бізнес. URL: https://biz.nv.ua/ukr/finance/kurs-grivni-yakim-bude-kurs-valyut-i-kurs-dolara-v-2020-roci-novini-ukrajini-50062418.html.

Нєізвєстна О.В., Бойко О. О. Аналіз операцій НБУ протягом 2015-2017 рр. у світлі валютно-курсової політики. Економіка та суспільство. 2017. №13. С. 1179–1183.

Статистичні дані. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/ozdp.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019