ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ: РЕАЛІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ

Зоряна Миколаївна Лободіна

Анотація


Лободіна З. М. Фінансові ресурси закладів охорони здоров’я дітей: реалії формування та перспективи зростання.

 

Розглянуто моделі фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я, їх недоліки та переваги. Проаналізовано фінансові ресурси закладів охорони здоров’я дітей та джерела їх формування. Запропоновано пропозиції щодо реформування фінансового забезпечення вищезгаданих закладів.

 

Lobodina Z. Finances of health protection establishments for children: ways of their formation and prospects of extension.

 

The article deals with the models of the financial maintenance of health protection establishments, their disadvantages and advantages are mentioned. Financial resources of establishments for children health protection and ways of their forming are analysed. Suggestions how to change financial maintenance of those establishments are proposed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Висновок Головного науково-експертного управління на проект закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” від 09.02.2007 р. № 3155. – Доступний з:.

Висновок Головного науково-експертного управління на проект закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” від 12.02.2007 р. № 3155-1. – Доступний з:.

Губар О. Е. Медичне страхування в фінансовому забезпеченні соціальних гарантій населенню : Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01. – К., 2004. – 20 с.

Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 р. № 2801-XII (із змінами та доповненнями). – Доступний з:.

Проект закону “Про загально¬обов’язкове державне соціальне медичне страхування” від 09.02.2007 р. № 3155. – Доступний з:.

Проект закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” від 12.02.2007 р. № 3155-1. – Доступний з:.

Указ Президента України “Концепція розвитку охорони здоров’я населення України” від 7.12.2000 р. № 1313. – Доступний з:.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію у 2005 році. – К., 2006. – 226 с.

http://www.moz.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019