УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ

Тетяна Олексіївна Кізима

Анотація


Кізима Т. О. Управління фінансами домашніх господарств: теоретико-прагматичні аспекти.

 

Досліджено вплив макро- і мікроекономічного середовища на управління фінансами домашніх господарств та охарактеризовано основні методи й інструменти управління фінансами домашніх господарств у сучасних умовах вітчизняної економіки.

 

Kizyma T. Management of households finance: theoretic and pragmatic aspects.

 

The infl uence of macro-and microeconomic environment to the management of households finance is investigated, and the basic methods and instruments of the management of households finance in the modern terms of the domestic economy are described.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пятенко С. В., Сапрыкина Т. Ю. Экономический кризис и личные финансы. – М. : КНОРУС, 2009. – 320 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.

Економічний енциклопедичний словник : У 2 т. – Т. 2 / За ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2006. – 568 с.

Романенко О. Р. Фінанси : Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

Stiglitz J. Information and the change in the paradigm in economics // The American Economic Review. – 2002. – №3. – Vol. 92. – P. 466.

Auerbach A., Gokhale J., Kotlikoff L. Generational accounts – a meaningful alternative to defi cit accounting. – NBER Working Paper. – 1991. – January. – № 3589. – P. 3-6.

Kotlikoff L. Generational Accounting : Knowing Who Pays, and When, for What We Spend. – New York : The Free Press, 1992.

Kotlikoff L., Raffelhuschen B. Generational Accounting Around the Globe // The American Economic Review. – 1999. – №2. – Vol. 89. – P. 163–164.

Екшембиев Р. С. Персональные финансы в финансовой системе государства / Под. ред. В. А. Слепова. – М. : Магистр, 2008. – 302 с.

//www.tsn.ua/bin/video.php?media_ id=163288&section_id=2&article_id=70586 (від 23.09.2009 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019