ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТА НОМІНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

Віктор Валерійович Козюк

Анотація


Козюк В. В. Фіскальна політика країн Центрально-Східної Європи: проблеми функціональної та номінальної конвергенції.

 

Обґрунтовується позиція про необхідність поєднання функціональної та номінальної конвергенції в процесі євроінтеграції постсоціалістичних країн. Емпіричний аналіз підтверджує, що нові члени ЄС в цілому будують фіскальну політику на антициклічних принципах. Однак, рівень функціональної конвергенції ще не відповідає рівню еластичності автоматичної стабілізації фіскальної політики у ЄВС, а високі бюджетні дефіцити створюють ризик контрадикторності між реалізацію принципу функціональної та номінальної конвергенції.

 

Koziuk V. Fiscal policy in the countries of Central Eastern Europe: problems of functional and nominal convergence.

 

The issues of necessary functional and nominal convergence joining up in the process of postsocialist countries eurointegration are curried out. Empirical analysis proves that new EU states make fiscal policy according anticyclical principles. The level of it is not the same as in EMU. High budget deficits produce risk of contradictions between principles of functional and nominal convergence.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Козюк В. В. Фіскальна політика в Європейському валютному союзі : проблеми автоматичної стабілізації та конвергенції // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 57–67.

Розпутинко І. Управління державними видатками в перехідних економіках. – К. : Основи, 1994. – 233 с.

Зіденберг А., Хоффманн Л. Україна на роздоріжжі. – К. : Фенікс, 1998. – 477 с.

Домбровски М. Фискальные проблемы в период трансформации // Исследование и анализ. CASE (Варшава). – 1999. – № 122. – 35 с.

Buiter W. Aspects of Fiscal Performance in Some Transition Economies Under FundSupported Programs // IMF Working Paper. – 1997. – wp/97/31. – P. 1–57.

Tanzi V., Fiscal Reform Over Ten Years of Transition // IMF Working Paper. – 2000. – wp/00/113. – P. 1–31.

Козюк В. В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 238 с.

Попов В. Уроки валютного кризиса в России и других станах // Вопросы экономики. – 1999. – № 6. – С. 100–122.

Ющенко В., Лисицький В. Гроші : розвиток попиту та пропозиції в Україні. – К. : “СКАРБИ”, 1998. – 288 с.

Сиденко В. Р. Внешнеэкономическая деятельность : проблемы системной трансформации при переходе к рынку. – К. : ОКО, 1998. – 305 с.

Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках : досвід України. – Львів : Каменяр, 2001. – 495 с.

Tanzi V. Fiscal Policy and the Economic Restructuring of Economies in Transition // IMF Working Paper. – 1994. – wp/94/22. – P. 1–26.

Brada J. Fiscal Policy in Transition Economies. A Postscript // Post-Soviet Geography and Economics. – 2000. – № 7. – Р. 24–38.

Coricelli F., Dombrowski M., Kosterna U. Fiscal Policy in Transition. Economic Policy Initiative Forum. Report 3. – London : SEPR, 1997. – 56 p.

Гайдар Е. Детские болезни постсоциализма // Вопросы экономики. – 1997. – № 4. – С. 4–25.

Копич Р. Еволюція фіскальної політики у трансформаційних економіках // Журнал Європейської економіки. – 2004. – Том 3. (№ 4). – С. 452–472.

Козюк В. В. Проблеми оптимізації фіскальної політики при вступі до ЄВС : аспекти виконання монетарних критеріїв євроконвергенції // Наукові праці НДФІ. – 2005. – Вип. 2. – С. 16–23.

The Role of National Bank of Poland in the Process of European Integration. – Warsaw : National Bank of Poland, 2003. – 55 р.

The Czech Republic and the Euro – Draft Accession Strategy. – Czech National Bank, 2002. – Р. 1–6.

Pirttila J. Fiscal Policy and Structural Reforms in Transition Economies: An Empirical Analysis // The Economics of Transition (Bank of Finland Institute for Economies in Transition). – 2001. – Vol. 9. – Issue 1. – P. 1–29.

ECB Convergence Report. 2004. – Frankfurt-on-Main : ECB, 2004. – 248 р.

ECB Convergence Report. 2006. – Frankfurt-on-Main : ECB, 2006. – 264 р.

World Economic Outlook. – Wash. (D.C.) : IMF., 2006. – 270 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019