ПОДАТКИ НА ДОХОДИ В ПОДАТКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Алла СОКОЛОВСЬКА

Анотація


Вступ. У Програмі дій уряду інклюзивне економічне зростання проголошується стратегічним пріоритетом розвитку української економіки, що зумовлює актуальність дослідження шляхів його досягнення. Важливу роль у забезпеченні інклюзивного зростання відіграє податкова політика держави, зокрема податки на доходи, завдяки їх здатності впливати як на розподіл доходів і багатства у суспільстві, так і на стимули до продуктивної праці, підвищення кваліфікації, здобуття освіти. 

Мета – визначити шляхи реформування податків на доходи у процесі формування й реалізації податкової політики інклюзивного зростання. 

Результати. Дослідження показало, що під час розробки дизайну податків на доходи, які відповідають вимогам інклюзивного зростання, необхідно враховувати те, що найменш економічно ефективна модель податку (прогресивний податок на доходи) є найбільш справедливою, тоді як найменш справедлива модель (пропорційний податок) є найбільш економічно ефективною. Відтак процес наближення різних моделей податку на доходи до потреб забезпечення інклюзивного зростання передбачає вирішення різних завдань: для прогресивного податку – пошук шляхів підвищення ефективності (передусім, інструментів стимулювання зайнятості), для пропорційного – інструментів підвищення справедливості, для особистих і корпоративних податків на доходи від капіталу – поєднання заходів, спрямованих на підвищення як справедливості, так і ефективності. Проаналізовано інструменти, запропоновані фінансовою наукою для виконання зазначених завдань, та досвід їх практичного застосування у країнах ЄС.

Висновки. Попри те, що фінансова наука пропонує широкий спектр інструментів, які можуть сприяти формуванню податків на доходи, котрі відповідають інтересам інклюзивного зростання, кожна країна має вибирати ті з них, які можуть бути результативними за її умов. У процесі такого вибору мають враховуватися чисельні фактори, що впливають на результативність податкових заходів у конкретній країні.


Ключові слова


податкова політика інклюзивного зростання, економічна ефективність податків на доходи, справедливість податків на доходи, інструменти підвищення ефективності і справедливості.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


OECD. Tax policy reform and economic growth. OECD Publishing, 2010. 152 р. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policyreform-and-economic-growth_9789264091085-en.

European Commission. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-20EN%20version.pdf.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України. Затверджена Постановою Верховної Ради України № 188-ІХ від 04.10.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66959.

Brys B., Perret S., Thomas А., O’Reilly Р. Tax design for inclusive economic growth. OECD Taxation Working Papers. 2016. № 26. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jlv74ggk0g7-en.pdf?expires=1528197309&id=id&accname=guest&checksum=6183BCD2ADEF341B4646E9AC25.

Akgun O., Cournède В., Fournier J. The effects of the tax mix on inequality and growth. OECD Economics Department Working Papers. 2017. № 1447. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c57eaa14-en.pdf?expires=1548160070&id=id&accname=guest&checksum=ACCB5F7512F1163B4063644D9.

OECD. A fiscal approach for inclusive growth in G7 countries. Released on 13 May 2017. URL: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/a-fiscalapproach-for-inclusive-growth-in-g7-countries.pdf.

OECD. Income inequality and growth: The role of taxes and transfers. OECD Economics Department Policy Notes. 2012. № 9. January. URL: https://www.oecd.org/eco/public-finance/49417295.pdf.

Лунина И. А. Международный опыт повышения справедливости налогообложения и возможности его применения в Украине. Экономика налоговых реформ: монография / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, Л. Л. Тарангул. Киев, 2013. С. 132–140.

Швабій К.І. Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні. Фінанси України. 2013. № 4. С. 27–44.

Nichols A., Rothstein J. The Earned Income Tax Credit (EITC). Working Paper 2015. № 21211. URL: http://www.nber.org/papers/w212n.

Short К. The supplemental poverty measure: 2014. Technical Report. September 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/293481525_The_supplemental_poverty_measure_2014/link/56b895a308aebbde1a7f8062/download.

Piketty T., Saez E., Stantcheva S. Optimal taxation of top labor incomes: a tale of three elasticities. NBER Working Paper. 2011. №. 17616. URL: http://pseweb.eu/ydepot/semin/texte1112/STA2012OPT.pdf.

Эсколано Х. Сравнение статистических и межвременных эффектов налогообложения. Пособие по налоговой политике / под ред. П. Шома. Вашингтон: Международный валютный фонд, 1995. С. 58–64.

Alstadsaeter A., Jacob M., Michaely R. Do dividend taxes affect corporate investment. 2014. URL: https://www.ihs.ac.at/conferences/TAPES2014/files/Jacob.pdf.

Zodrow G. On the “traditional” and “new” views of dividend taxation. National Tax Journal. 1991. Vol. 44, № 4. P. 497–09. URL: http://www.ntanet.org/NTJ/44/4/ntj-v44n04p497-509-traditional-new-views-dividend.pdf?v=%CE%B1.

Chetty R., Saez Е. Dividend and corporate taxation in an agency model of the firm. American Economic Journal: Economic Policy. 2010. № 2. Р. 1–31. URL: https://eml.berkeley.edu/~saez/chettysaezAEJ10divtaxtheory.pdf.

IMF Fiscal policy and income inequality. International Monetary Fund. Washington. 2014.January 23. URL: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019