ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОТГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Надія КУЛЬЧИЦЬКА, Людмила ДЕРМАНСЬКА, Тетяна ЯКОВЕЦЬ

Анотація


Вступ. Сучасні виклики євроінтеграційних процесів вимагають проведення глибинних реформ у напрямку вирішення проблем загальнодержавного та територіального економічного зростання. Децентралізація є одним із аспектів підвищення рівня фінансового забезпечення та стабільності територіальних громад з урахуванням їх особливих факторів.

Мета – оцінити ефективність реформи децентралізації на державному рівні та її вплив на фінансові потоки бюджетів об’єднаних територіальних громад в Україні.

Методи. Для реалізації поставленої мети у статті використовувалися загально-наукові і спеціальні методи: індукція, дедукція, теоретичне узагальнення, діалектичний, статистичний аналіз, порівняння, графічний, SWOT- аналіз.

Результати. Розглянуто основні тенденції здійснення децентралізації влади. Досліджено основні показники, які визначають реальний стан формування об’єднаних територіальних громад в Україні. Визначено перспективи створення територіальних громад з урахуванням позитивних і негативних факторів для розкриття сильних та слабких сторін з метою виявлення можливостей і загроз їх розвитку на регіональному рівні за допомогою SWOT-аналізу. Запропоновано шляхи удосконалення регіональної політики для забезпечення завершення процесу децентралізації.

Перспективи. Здійснений аналіз дає змогу стверджувати, що загальна картина діяльності ОТГ в Україні є позитивною. Проте в процесі створення об’єднаної територіальної громади необхідно враховувати чіткі критерії (чисельність населення, максимально допустимі обсяги видатків) для ефективного їх функціонування в перспективі. Відповідно до результатів дослідження визначено низку головних проблем, що виникають перед новосформованими ОТГ, і запропоновано шляхи їх вирішення. Подальша деталізація сформує основні напрями і перспективи майбутніх досліджень.


Ключові слова


бюджет, регіональна політика, фінансова спроможність, дотаційність бюджетів, SWOT-аналіз

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бодров В. Г. Бюджетна та фінансова децентралізація як інструмент зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування: навч.-метод. матеріали. Київ: НАДУ, 2015. 101 с.

Деркач М. І. Децентралізація фіскальних функцій держави у контексті забезпечення сталого розвитку України: монографія. Донецьк: Стиль, 2011. 419 с.

Глуха Г. Я., Бондаренко О. О. Основні підходи щодо розрахунку рівня фіскальної децентралізації. Вісник Академії податкової служби України. Серія: Економіка. 2011. № 2. С. 139–144.

Сало Т. В. Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 35. С. 324–330.

Волковський Є., Котіна Г, Степура М. Оптимізація структури бюджетного потенціалу м. Києва в умовах політики децентралізації. Схід. 2015. № 1. С. 5–11.

Kaiser K. Decentralization reforms. Analyzing the distributional impact of reforms. 2006. URL: http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/490023-1120845825946/3622-06_Ch06.pdf.

Стратегія сталого розвитку “Україна-2020”: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Звіти про виконання Державного бюджету України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/.

Децентралізація в Україні. URL: https://decentralization.gov.ua/gromadas.

Фінансова децентралізація в Україні. Перший етап успіхів. URL: http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Buklet_finansova_decenrt_(21.03.17).pdf.

Василенко Д. Бюджетна децентралізація як спосіб реалізації бюджетної політики. URL: https://naub.oa.edu.ua/2015.

Возняк Г. Особливості міжбюджетних відносин в контексті досягнення фінансової спроможності територіальної громади. Світ фінансів. 2017. № 2 (51). С. 17–28.

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. № 214. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Експертний аналіз бюджетів 665 ОТГ за 2018 р. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10649?page=2.

Офіційний сайт Заводської ОТГ. URL: https://zavodska-gromada.gov.ua/news/1558943398/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019