ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Ігор ЛЮТИЙ, Анна КАРПИЧ, Владислав ЗУБЧЕНКО

Анотація


Вступ. Наразі в соціально-економічному житті держави чималу роль відіграють місцеві бюджети. Формування та використання коштів місцевих бюджетів є одним із пріоритетних завдань, які мають бути взяті до уваги при управлінні місцевими фінансами. Державний фінансовий контроль використання коштів місцевих бюджетів набуває все більшої значущості, зважаючи на ситуацію зі світовою пандемією COVID-19, а також українськими реаліями, де постає загроза зовнішньої військової агресії. Державний фінансовий контроль є чинником, який знижує ризик неефективного використання бюджетних коштів, а тому його вивчення є актуальним та нагальним на сьогодні.

Мета – проаналізувати стан державного фінансового контролю як чинника ефективного використання коштів місцевих бюджетів в Україні, а також обґрунтувати шляхи щодо удосконалення його проведення.

Результати. З’ясовано законодавчі основи здійснення державного фінансового контролю в Україні. Встановлено основні суб’єкти державного фінансового контролю та висвітлено значимість їх ефективної співпраці. Розрізнено державний фінансовий контроль на превентивний, оперативний і ретроспективний та наголошено на необхідності їх єдності задля досягнення максимально корисного ефекту для контролю використання коштів місцевих бюджетів. На прикладі даних Державної аудиторської служби України продемонстровано невідкладність удосконалення системи державного фінансового контролю використання коштів місцевих бюджетів. Запропоновано потенційні шляхи щодо підвищення ефективності державного фінансового контролю на місцевому рівні.

Висновки. Визначено, що державний фінансовий контроль посідає чільне місце для забезпечення ефективності використання коштів місцевих бюджетів. З’ясовано, що в Україні на сьогодні державний фінансовий контроль здійснюється на недостатньому рівні, а тому потребує посилення та збільшення кількості контрольних заходів на рівні місцевих бюджетів.


Ключові слова


державний фінансовий контроль, місцевий бюджет, бюджетні кошти, фінансова децентралізація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дрозд І. К. Шевчук В.О. Державний фінансовий контроль: навч. посібник. Київ, 2007. 304 с.

Bourmistrov A. From educating agents to change agents: experience of using foresight in accounting education. Journal of Accounting & Organizational Change. 2020. Vol. 16 (4). P. 607–612.

Чечуліна О. О. Світові тенденції та перспективи розвитку державного фінансового контролю. Фінанси України. 2014. № 2. С. 44–53.

Стефанюк І. Б. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи. Фінанси України. 2009. № 11. С. 12–19.

Volosovych S., Baraniuk Y. State financial control in terms of digitalization of the institutional environment. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5 (4). P. 82–91.

Kenk K., Haldma T. The use of performance information in local government mergers. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. 2019. Vol. 31 (3). P. 451–471.

Микитюк І. С. Державний фінансовий контроль у бюджетній сфері. Світ фінансів. 2018. Вип. 1. С. 58–69.

INTOSAI-P – 1 – The Lima Declaration. URL: https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/INTOSAI-P-1-The-Lima-Declaration.pdf.

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні. Закон України від 26 січня 1993 р. № 2939-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text.

Бюджетний кодекс України. Закон України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text.

Бюджетна децентралізація: головні виклики та досягнення. Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12661.amp.

Статистичні звіти. Державна аудиторська служба України. URL: https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/53.

Державний фінансовий контроль – імунна система нашої держави. Державна аудиторська служба України. URL: https://dasu.gov.ua/ua/news/3945.

Публічний звіт за 2020 р. Про діяльність Державної аудиторської служби України. Державна аудиторська служба України. URL: https://dasu.gov.ua/attachments/60567d79-9784-4c4f-8d5c-abb9af46d467_%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2_2020_.pdf.

За результатами аудитів у сфері взаємовідносин державного бюджету з місцевими Рахункова палата виявила порушень на 11,8 млрд гривень. Рахункова палата України. URL: https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1219


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019