АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ

Тарас МАРШАЛОК

Анотація


Вступ. Поширення коронавірусної інфекції спричинило виникнення значних проблем в економічній та соціальній сферах у глобальному вимірі. Світова економіка протягом 2020 р. зазнала значних втрат і, за прогнозами аналітиків, скоротиться приблизно на 4,9%, порівняно з 2019 р. Найбільше шкоди коронавірусна хвороба завдала туристичній, готельно-ресторанній, транспортній галузям економіки чи не у всіх країнах світу, вплинула на ділову активність та добробут громадян. Враховуючи те, що Україна є суб’єктом світових економічних відносин, коронакриза має негативний вплив на економіку нашої країни, спричинивши значні дисбаланси в державних фінансах, бюджетну кризу, призвівши до зростання безробіття, зниження добробуту громадян. Проте коронакриза є лише індикатором, який показав справжню інституційну спроможність державного управління України.

Мета дослідження – продіагностувати фіскальну політику України, виявити сильні та слабкі її сторони та розробити дієві механізми подолання фінансово-економічних дисбалансів, спричинених коронакризою.

Результати. У статті проаналізовано основні макроекономічні тенденції в Україні, на основі прогнозних показників дано оцінку перспектив розвитку економіки та соціальної сфери в Україні. Зазначено, що вітчизняна економіка перебуває в значній рецесії і, незважаючи на прогнозоване зростання макропоказників у 2021 р., все ще перебуватиме в стані кризи. Виявлено значні фіскальні дисбаланси в Україні, констатовано, що, порівняно з 2018–2019 рр., розбалансований бюджет, а його дефіцит має загрозливий для економіки країни розмір. З початку 2020 р. в країні зростає боргове навантаження і вже до кінця року його значення буде сягати показників, що є вищими за критично допустимі значення, передбачені Бюджетним кодексом України. Зауважено, що для подолання кризи варто змінити пріоритети в напрямку розвитку освіти і науки, допомоги малому та середньому бізнесу; забезпечити прозорість у діяльності державних інституцій; провести реформу судової системи; розпочати реальну боротьбу з корупцією.


Ключові слова


фіскальна політика, економічна криза, дефіцит бюджету, доходи бюджету, видатки держави, безробіття, добробут громадян

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Валовий внутрішній продукт. МінФін. веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2017/.

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 рік: експертний огляд. Децентралізація: URL: https://decentralization.gov.ua/news/12690.

GDP Forecast. International Monetary FUND. URL: https://www.imf.org/en/News.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-10-22 /.

Зведена таблиця індексів споживчих цін за останні роки (%). МінФін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/.

Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки. URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2020-%D0%BF#Text.

Державний борг України. МінФін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/.

Держборг на кінець року становитиме 68% ВВП – глава Мінфіну. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3103420-derzborg-na-kinec-rokustanovitime-68-vvp-glava-minfinu.html.

World Economic Outlook Update, June 2020. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020.

Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019