ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Володимир ДМИТРІВ

Анотація


Вступ. Одна з важливих передумов становлення демократичної держави – це розвиток місцевого самоврядування. Ефективна діяльність органів влади на локальному рівні неможлива без достатнього обсягу фінансових ресурсів, які формуються за рахунок власних податкових доходів місцевого бюджету. Тому основою фінансової незалежності місцевої влади є місцеві податки та збори, а саме – майнові податки. У більшості країн ЄС становлення та розвиток національних податкових систем зайняло більше часу, ніж це імплементується в Україні. Удосконалення податкової системи України має ґрунтуватись на усвідомленні громадянами фіскальної важливості майнових податків у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів.

Мета – визначити особливості справляння майнових податків в Україні, дослідити їх роль у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів та окреслити напрямки вдосконалення податків на майно в Україні з використанням зарубіжного досвіду.

Результати. Розглянуто загальні риси еволюції системи майнового оподаткування. Аргументовано, що ключовим елементом механізму оподаткування нерухомості є порядок визначення бази оподаткування, якою здебільшого виступає вартісна оцінка об’єкта. Для вдосконалення майнового оподаткування в Україні необхідно переглянути ставки майнових податків, провести інвентаризацію та забезпечити повноцінне функціонування системи масової реєстрації об’єктів нерухомого майна, запровадити коригуючий коефіцієнт з метою врахування історичних, територіальних та інших характеристик об’єктів нерухомості, підвищити рівень податкової грамотності та податкової культури населення тощо.

Перспективи. У подальших наукових дослідженнях увагу буде приділено диференціації податкових ставок майнового оподаткування, доцільності запровадження пільгового оподаткування, аналізу переваг та недоліків майнового оподаткування тощо.


Ключові слова


фіскальна політика, податкова система, прямі податки, майнові податки, податок на нерухоме майно, елементи податку, плата за землю

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Власюк О. Пріоритети реформування та напрями перспективного розвитку міжбюджетних відносин в умовах бюджетної децентралізації в Україні. Київ: НІСД, 2015. URL: http:// www.niss.gov.ua/content/articles/files/mizhbudzhetni_vidnosunu.

Габрись О. О., Шолкова Т. А. Переваги та недоліки майнового оподаткування в Україні. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2018. С. 70–73.

Малініна Н. М. Особливості побудови системи майнового оподаткування в Україні. Інноваційна економіка. 2013. № 2. С. 309–313.

Смаглюк В. В. Історичні умови розвитку державної податкової політики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 93–96.

Тулуш Л. Д. Оподаткування нерухомості в Україні: проблеми запровадження та перспективи функціонування. Вчені записки університету “КРОК”. 2014. Вип. 36. С. 77–86.

Податковий кодекс України від02.12.2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Річні звіти про виконання державного бюджету за 2014–2019 роки. Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu.

Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за 2019 рік / Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.; ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження”, USAID. Київ, 2019. С. 92.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019