КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ КАНАДИ І США

Тетяна ДЕРКАЧ

Анотація


Вступ. Для окреслення стратегічних цілей трансформації фінансової системи України важливим є вивчення досвіду успішних та ефективних економік світу. Прикладом таких систем є фінансові системи Канади та США.

Мета – проаналізувати динаміку показників фінансових систем США і Канади та визначити особливості розвитку цих країн у контексті можливості їх тіснішої фінансової інтеграції.

Методи. Методологічною базою дослідження стала сукупність таких наукових методів, як: узагальнення, графічний та порівняльний аналіз, аналіз та синтез, що дало змогу виявити деталі розвитку фінансових систем США і Канади та можливості їх подальшої інтеграції й гармонізації фінансових секторів цих країн.

Результати. Розкрито причини та наслідки інтеграції фінансових систем США і Канади, а також можливі шляхи їх подальшого розвитку. Проаналізовано такі індикатори стабільності фінансових систем, як: інфляція, обсяг грошової маси, динаміка відсоткової ставки та державного боргу; здійснено оцінку ризиків подальшого розвитку фінансових систем США та Канади.

Висновки. Фінансові системи Канади і США тісно взаємопов’язані через багаторічну співпрацю. Відповідно і ризики в цих системах однакові, а їх розвитку перешкоджають фактори, які є схожими для обох країн. Проте, незважаючи на ці фактори, загалом розвиток фінансових систем США і Канади вирізняється стабільністю і послідовністю.


Ключові слова


фінансова система, крипто-валюта, інфляція, державний борг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


WSBI. ESBG. Financial systems in Europe and in the U.S.: Structural differences where banks remain the main source of finance for companies. Mua Kelly. 2019. URL: https://www.wsbi-esbg.org/SiteCollectionDocuments/Financial%20systems%20in%20Europe%20and%20in%20the%20US.FINAL.pdf.

Lomachynska I., Yakubovskiy S., Plets I. Dynamics of Austrian foreign direct investment and their influence on the national economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, Iss. 5. Pp. 167–174. URL: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-167-174.

Yakubovskiy S., Rodionova T., Derkach T. Impact of foreign investment income on external positions of emerging markets economies. Journal Transition Studies Review. 2019. Vol. 26, No 1. Pp. 81–91. URL: https://doi.org/10.14665/1614-4007-26-1-005.

Yakubovskyi S. O., Lomachynska I. A., Hriaznova V. V. North American insurance markets: features and experience for Ukraine. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2019. Т. 24, вип. 1 (74). С. 12–17.

Pierre-Olivier Gourinchas, H´el`ene Rey, Maxime Sauzet. The international monetary and financial system. Dimitropoulos Georgios. Oxford University Press. 2019. URL: http://www.helenerey.eu/Content/_Documents/GRS_ARE_v17_WP_version.pdf.

Yakubovskiy S., Kyrychenko M. Role of blockchain technology in the development of global information technology and fintech markets in the conditions of globalization. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. 2018. Вип. 15. С. 126–132.

Makarov I., Schoar A. Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. 2018. URL: http://www.lse.ac.uk/fmg/assets/documents/papers/discussion-papers/DP782.pdf.

Didenko A., Buckley Ross P. The evolution of currency: from cash to cryptos to sovereign digital currencies. URL: https://www.researchgate.net/profile/Ross_Buckley/publication/328091255_The_Evolution_of_Currency_From_Cash_to_Cryptos_to_Sovereign_Digital_Currencies/links/5bb6d26fa6fdcc9552d3ddfb/The-Evolutionof-Currency-From-Cash-to-Cryptos-to-Sovereign-Digital-Currencies.pdf.

Nazarova R. The State Budget is the leading link of the financial system of the state. Annals of Spiru Haret University. 2017. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/the-state-budget-is-the-leading-link-of-the-financial-system-of-the-state/viewer.

Poonam Puri. Legal origins, investor protection and Canada. CLPE Research Paper. 2014. №3. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1556986.

Borgogno O. Why is the Canadian banking system more resilient than the U.S. system? A lesson for European competition policy. URL: https://www.rivisteweb.it/doi/10.4478/87394.

Borgognо O. World Bank policy research. Working Paper. № 8957. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3251770.

U-Din, Salah and Tripe, David W.L. and Kabir, M. Market power and efficiency in banking: The case of USA and Canada. 2018. URL: https://ssrn.com/abstract=3118703.

IMF Data International Financial Statistics. URL: https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B&sId=1409151240976.

Department of finance Canada. Annual Financial Report of the Government of Canada Fiscal Year 2018–2019. URL: https://www.fin.gc.ca/afrrfa/2019/report-rapport-eng.asp.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019