МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ ПРЯМОГО І СУПУТНЬОГО ЕФЕКТУ ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Дмитро ПАРМАКЛИ, Тетяна ДЕРКАЧ, Людмила БАХЧИВАНЖИ

Анотація


Вступ. Сучасні умови господарювання в агропромисловому комплексі характеризуються динамічністю змін і впровадженням нових організаційно-економічних і інноваційних заходів, що є передумовою зростання прибутку від реалізації продукції і послуг, а отриманий ефект обумовлений впливом зміни обсягів реалізації, собівартості і ціни реалізації продукції. Інновації, що забезпечують приріст продукції на одну і ту ж величину, залежно від виробничих умов підприємств обумовлюють й отримання економічного ефекту як прямого, так і супутнього, котрі помітно відрізняються.

В реальних виробничих умовах методика розрахунків прямого і супутнього ефектів від зростання обсягів реалізації продукції або послуг та їх взаємозв’язку недостатньо обґрунтована, що обумовлює актуальність її апробації на прикладі реальних підприємств.

Мета – обґрунтувати вдосконалення методики факторного аналізу прибутку як фінансового результату основної діяльності агропромислових підприємств та розрахунку прямого і супутнього ефекту від зростання обсягів реалізації продукції.

Результати. На прикладі підприємства хлібопекарного виробництва, яке функціонує в Республіці Молдова, і сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “Зоря”, що здійснює підприємницьку діяльність в Україні у сфері надання послуг в рослинництві, здійснено апробацію методики, яка дає змогу виявити прямий і супутній ефект від впровадження інноваційних заходів, що обумовлюють зростання обсягів виробництва продукції і послуг, зниження собівартості продукції, зростання прибутку. Необхідність удосконалення зазначеної методики продиктована тим, що агропромислове виробництво характеризується низкою специфічних особливостей, виробнича діяльність агропромислових підприємств є високодиверсифікованою і багатогалузевою, а результати діяльності визначаються впливом комплексу факторів, у складі витрат високою є частка постійних витрат. У статті подана методика визначення прибутку та його змін з розрахунку на одиницю продукції в абсолютному вираженні по підприємству в цілому, в тому числі за рахунок впливу факторів, які є визначальними в отриманні прямого економічного і істотного супутнього ефекту. Розраховано критичний обсяг реалізованої продукції, який вказує на межу беззбитковості. Висвітлено особливості визначення економічної ефективності впровадження інноваційних розробок на підприємствах.

Висновки. Розрахунки, проведені на прикладі досліджуваних підприємств, дали змогу виявити наступну закономірність: приріст прибутку за рахунок зниження собівартості продукції, як правило, вищий ніж приріст прибутку від збільшення обсягу реалізації. Проведені дослідження показали, що ефективність упровадження на підприємствах інноваційних розробок, спрямованих на підвищення обсягів реалізації, залежить не тільки від розмірів приросту продукції, зниження її собівартості і зростання цін, а й від стану виробництва, системи технологій, що визначається співвідношенням постійних і змінних витрат та характеризується сформованим рівнем рентабельності продукції (послуг).


Ключові слова


обсяг реалізації, собівартість, постійні і змінні витрати, ціна реалізації, прибуток, рівень рентабельності, прямий і супутній ефект

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мельникова Е. Н. Причины низкой эффективности предприятий хлебопекарной промышленности России. Вестник ОГУ. 2015. № 11. C. 104–112.

Корзун Л. Н. Оценка влияния различных факторов на эффективность хлебопекарного производства в Курской области. Экономика и предпринимательство. 2013. № 9. C. 43–49.

Богомолов И. П., Магомедов К. Г. Экономическая эффективность инновационных технологий хлебопекарной промышленности. Вестник ВТУИТ. 2014. № 4. C. 63–68.

Квасова С. А. Повышение эффективности отечественных предприятий хлебопекарной промышленности и влияние ВТО. Управление экономическими системами. URL: http://www.uecs.ru/uecs60-602013/item/2655-2013-12-24-10-38-14

Дудогло Т. Д. Нетрадиционный подход расчета эффективности аграрной продукции.Agricultural and Resource Economics. 2018. Vol. 4, No. 1. C. 60–76.

Колева Д. Ф. Показатели экономической эффективности на транспортных предприятиях: матеріали наук.-практ. міжнар. ХХ конф., м. Гродно, 23 травня 2019 р. Гродно, 2019. С. 171–173.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019