БАНКІВСЬКЕ ПРОЄКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Назар ДЕМЧИШАК, Оксана ЩУРЕВИЧ, Ольга ГЕОРГІЄВСЬКА

Анотація


Вступ. Особливу роль у забезпеченні ефективності функціонування реального сектору економіки відіграє довгострокове фінансування інноваційних проєктів. Тому важливим є дослідження впливу макроекономічного середовища на банківське проєктне фінансування.

Мета – проаналізувати сучасний стан банківського проєктного фінансування в умовах нестабільності макроекономічної ситуації в Україні та розробити пропозиції з метою забезпечення його активного розвитку.

Результати. Розглянуто ключові чинники впливу на розвиток проєктного фінансування в інвестиційному процесі та можливі напрями підвищення його ефективності в сучасних умовах. Досліджено взаємозв’язок макроекономічного стану економіки та банківського проєктного фінансування, а також проведено аналіз корпоративного кредитування банківськими установами в Україні. Для поглиблення розуміння готовності банківськими установами брати участь у фінансуванні довгострокових проєктів, проаналізовано динаміку та структуру кредитного портфеля банківських установ у розрізі строків та цільового призначення. Обґрунтовано, що в умовах переважання короткострокових кредитів і небажання банківських установ брати участь у фінансуванні інфраструктурних та інвестиційних проєктів, популяризація такого продукту, як проєктне фінансування, є складним завданням. Окрім того, виявлено й інші недоліки, які впливають на уповільнення впровадження та розвитку цього виду кредитування.

Висновки. На основі проведеного дослідження сформульовано рекомендації, імплементація яких сприятиме розвитку проєктного фінансування на ринку фінансових послуг України.


Ключові слова


банківське проєктне фінансування, кредитування, ставка кредитування, інвестиційний проєкт, макроекономічний стан

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дзюблюк О. В. Роль банківської системи в інноваційному розвитку економіки. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. Випуск № 1. С. 81–102.

Жуков В. В. Теоретичні основи становлення і розвитку проектного фінансування в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. С. 177–182.

Коваленко В. В., Шелудько С. А. Проектне фінансування в умовах невизначеності та ризику. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. № 36. С. 415–424.

Костак З.Р. Проблеми та напрями розвитку проектного фінансування в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. № 25.4. С. 235–240.

Лактіонова О.А. Проектне фінансування: навч. посіб. для студ. екон. спец. Вінниця. 2018. С. 216.

Лапко О.О. Проектне фінансування як інноваційний механізм реалізації інвестиційних проектів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Економіка. 2017. Вип. № 4(32). С. 165–170.

Сопільняк А.В. Проектне фінансування: проблеми і перспективи розвитку в Україні. Молодий вчений. 2015. Вип. №2 (17). С. 70–74.

Шевчук Я. В. Ринок банківського проектного фінансування в Україні. Економiка та держава. 2018. Вип. № 8. С. 98–102.

Дані статистики фінансового сектору. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial

Інфляційний звіт. Січень 2020. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q1.pdf?v=4.

Огляд банківського сектору. Лютий 2020. URL: https://bank.gov.ua/news/all/oglyadbankivskogo-sektoru-lyutiy-2020-roku

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/.

Розвиток банківського кредитування господарюючих суб’єктів як умова забезпечення сталого економічного зростання в Україні. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/rozvitok-bankivskogo-kredituvannyagospodaryuyuchikh-subektiv-yak-umova.

“Укрексімбанк” та НЕФКО започатковують нову програму з фінансування “зелених” проєктів. URL: https://eba.com.ua/ukreksimbankta-nefko-zapochatkovuyut-novu-programu-zfinansuvannya-zelenyh-proektiv/.

Q3 2019 Infrastructure and Project Finance League Table Report. IJGlobal. URL: https://ijglobal.com/uploads/Q3%202019%20IJGlobal%20League%20Tables.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019