РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

Олена СИДОРОВИЧ

Анотація


Вступ. Завдання побудови ефективної антикризової стратегії управління державними фінансами, як невід’ємної частини взятих Україною на себе міжнародних зобов’язань в сфері фіскальної політики, митного і податкового адміністрування, є нездійсненними без реалізації системи заходів щодо підвищення ефективності процедур мобілізації державних доходів податковими та митними органами з одночасним забезпеченням паритетних відносин між державою, контролюючими органами в сфері оподаткування та платниками податків на засадах прозорості, відкритості та результативності процедур управління.

Мета – обґрунтувати стратегічні вектори модернізації податкових органів України в системі органів, що реалізують державну фінансову політику, з окресленням існуючих викликів і загроз, цілей та концептуальних положень трансформаційних перетворень шляхом виявлення перешкод підвищення ефективності діяльності ДПС України в минулому та на нинішньому етапі функціонування, а також ідентифікувати пріоритети їх подальшого реформування.

Результати. Систематизовано стратегії реформування податкових органів з ідентифікацією цілей, завдань та пріоритетів кожної з них у визначений проміжок часу. Окреслено існуючі результати та перешкоди ефективної реалізації стратегічних і тактичних заходів реформування податкових органів в системі органів, що реалізують державну фінансову політику. Констатовано, що незважаючи на вплив безпрецедентних за своєю природою зовнішніх і внутрішніх чинників впливу, на кшталт військової агресії росії, наслідків втрати частини територій, виробничого потенціалу, спаду ділової та зовнішньоекономічної активності, незворотних наслідків постпандемічного відновлення, діяльність податкових органів України характеризується підвищенням ефективності функціонування, оптимізацією управлінських, кадрових, цифрових та інформаційно-комунікативних процесів.


Ключові слова


державні фінанси, податкові органи України, стратегія реформування ДПС України

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Офіційний сайт Рахункової палати України. URL: https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1554.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua.

Актуальні виклики та загрози економічній безпеці України в умовах воєнного стану. Національний інститут стратегічних досліджень. 2023. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-05/executive-1.pdf;

Онищенко С. В., Маслій О. А., Глушко А. Д. Фіскальні ризики бюджетній безпеці України: зб. матеріалів ІІ Міжнародного податкового конгресу (26 листоп. 2021 р.). Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2021. С. 167-173. URL: https://congress.tax/wp-content/uploads/2021/12/2021_II_International_Tax_Congress_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf.

Скрипник М., Григоревська О. Ризики та загрози податкової безпеки підприємства та шляхи їх мінімізації під впливом COVID-19. Підприємництво та інновації 2020. № 15. С. 64–69. URL: https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.11

Удосконалення податкової системи України в контексті викликів та загроз, спричинених поширенням COVID-19: аналітична записка / за заг. ред. О. В. Драган, C. М. Брехова, О. І. Нагорічної. Ірпінь: Міністерство фінансів України, Університет ДФС України, Науково-дослідний інститут фіскальної політики, 2020. 96 с.

Антипенко, Н. В., Супруненко, С. А., Гавран, В. Я. Український досвід адаптації державних фінансів та менеджменту до умов воєнного стану. Академічні візії. 2023. № 25. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/741.

Мединська Т. В., Ногінова Н. М. Цифровізація органів податкового адміністрування в контексті сучасних викликів і загроз. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Економіка. 2022. № 24(52). С. 90–96.

Пугаченко О. Відносини податкових органів та платників податків у країнах–членах ОЕСР в умовах глобалізації Сучасна інженерія та інноваційні технології. 2022. № 2. С. 27–32. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-23-02-016.

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: програма економічних реформ на 2010–2014 рр. Комітет з економічних реформ при Президентові України. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004100-10.

Стратегія розвитку системи управління державними фінансами: Розпорядження КМУ від 1.08.2013 № 774-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р#Text.

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки: Розпорядження КМУ від 8 лютого 2017 р. № 142-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р#Text.

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-р/print.

Деякі питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику: Розпорядження КМУ від 5.07.2019 р. № 542-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542-2019-р#Text.

План заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику: Розпорядження КМУ від 5.07.2019 р. № 542-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542-2019-р#n12.

Деякі питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну митну політику: Розпорядження КМУ від 13.05.2020 р. № 569-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2020-р#n9.

Про схвалення Концепції з ІТ-централізації в системі управління державними фінансами: Розпорядження КМУ від 10 липня 2019 р. № 594-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-2019-р#n10.

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України; Стратегія від 03.03.2021 № 179. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text.

Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки та плану заходів з її реалізації: Розпорядження КМУ від 29 грудня 2021 року № 1805-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-2021-р#n3.

Косова Т. Д. Механізми податкового менеджменту в умовах антикризової фінансової політики: монографія. Дніпро: ПДАБА, 2020. 224 с.

Про затвердження місії та стратегічних цілей Державної податкової служби на період до 2022 року: Наказ Державної податкової служби України від 10.12.2019 № 205 (зі змінами, внесеними наказом ДПС від 20.07.2020 No 348). URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvopro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/74131.html.

The Covid-19 crisis in Ukraine. 17 November 2020. URL: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/easternpartners/COVID-19-Crisis-in-Ukraine.pdf.

Hasseldine J. The administration of tax systems. International Studies Program Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University Atlanta, Georgia. 2010. P. 1–22.

Гражевська Н. І., Чигиринський А. М. Цифрова трансформація економіки в умовах посилення глобальних ризиків і загроз. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 53–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.53.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019