ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Лілія БЕНОВСЬКА

Анотація


Вступ. З проведенням реформи децентралізації влади в Україні в моделі фінансового вирівнювання акцент робиться на узгодженні бюджетів на доходи з використанням окремих інструментів вирівнювання за видатками. Впровадження нової системи вирівнювання зумовлює низку проблем. Мета – з’ясувати проблеми фінансового вирівнювання в Україні в умовах сучасних реформ та пошук шляхів його вдосконалення.

Методи. Для проведення дослідження проблем фінансового вирівнювання були використані наступні методи: абстрактно-логічний, порівняльного аналізу, графічної візуалізації, статистичний.

Результати. З'ясовано суть фінансового вирівнювання та виокремлено основні форми і види: вертикальне, горизонтальне; вирівнювання доходів, вирівнювання видатків, змішане вирівнювання; повне та часткове вирівнювання. Проаналізовано їх переваги та недоліки. З проведенням реформи децентралізації влади в Україні в моделі фінансового вирівнювання робиться акцент на вирівнюванні бюджетів “за доходами” з використанням окремих інструментів вирівнювання “за видатками”.

З’ясовано проблеми фінансового вирівнювання в Україні в умовах децентралізації влади:
– зниження рівня самостійності органів місцевого самоврядування у прийнятті рішень щодо напрямів використання отриманих із державного бюджету трансфертів (зростання частки субвенцій та зниження частки дотацій);
– перекладання повноважень у фінансуванні видатків місцевих бюджетів без відповідного фінансового забезпечення;
– порушення стабільності надходжень доходів місцевих бюджетів різних рівнів через часті законодавчі зміни;
– порушення принципу чіткого розмежування видаткових повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
– перехід на прямі міжбюджетні відносини ОТГ та залучення їх до процесу горизонтального вирівнювання бюджетів при теперішньому низькому рівні їх податкоспроможності, що потребує збільшення фінансового ресурсу, спрямованого на базову дотацію місцевим бюджетам.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на дослідженні можливості посилення ролі інструментів вирівнювання за видатками. Однак це не означає повернення до старої схеми фінансування існуючої соціальної інфраструктури. В основі нової системи вирівнювання мають лежать нові стандарти соціальних послуг і розвиток мережі альтернативних провайдерів таких послуг.


Ключові слова


фінансове вирівнювання, бюджет, трансферти, розвиток територій, децентралізація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Возняк Г. В. Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти. Фінанси України. 2017. № 4. С. 42–54.

Кульчицький М. І., Заброцька О. В. Фінансове територіальне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин: монографія. Львів: Львівський нац. ун-т ім. Франка, 2015. 335 с.

Кириленко О. П. Досягнення стратегічних орієнтирів удосконалення міжбюджетних відносин в Україні. Фінанси України. 2013. № 8. С. 19–28.

Луніна І. О. Міжбюджетні відносини в Україні: концептуальні підходи до реформування. Економіка України. 2002. № 5. С. 10–16.

Лютий І. О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики. Фінанси України. 2009. № 12. С. 13–19.

Казюк Я. М. Порівняльні характеристики інструментів фінансового вирівнювання: європейський досвід. Науковий вісник академії муніципального управління. 2013. Вип 2. С. 160–171.

Опарін В. М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні. Фінанси України. 2015. № 6. С. 29–42.

Пйонтко Н. Б. Зарубіжні моделі фінансового вирівнювання та перспективи їх упровадження в Україні Бізнесінформ. 2015. № 9. С. 43–54.

Письменний В. В. Теоретико-методологічні аспекти формування місцевих бюджетів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 468.

Шишко О. В. Методологічні засади системи фінансового вирівнювання європейських країн. Наукові праці НДФІ. 2007. № 3. С. 48–60.

Бюджетна система: підручник / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. Київ: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Економічна думка, 2012. 871 с.

Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації. Фінанси України. 2018. № 6. С. 58–74.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019