ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Лілія БЕНОВСЬКА, Руслан КАРВАЦЬКИЙ

Анотація


Вступ. У перший рік війни, попри зростання потреби в обсягах видатків, місцеві бюджети були виконані із профіцитом як загалом по Україні, так і в регіонах. У цьому контексті закономірно постає питання чинників забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів та причин їхньої профіцитності в умовах війни.

Мета – проаналізувати фінансову стійкість місцевих бюджетів за видатками та виявити основні тенденції і проблеми фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах війни.

Методи. У процесі дослідження, для реалізації поставленої мети, використано системний метод, а також методи статистичних досліджень.

Результати. Проаналізовано фінансову стійкість місцевих бюджетів за видатками. Виявлено тенденцію підвищення коефіцієнта збалансованості місцевих бюджетів у перший рік війни та з’ясовано причини значного перевищення обсягів доходів над обсягами видатків місцевих бюджетів. З’ясовано регіональні особливості зміни фінансової стійкості місцевих бюджетів, забезпеченості капітальних видатків та управлінських видатків власними доходами місцевих бюджетів, покриття освітньою субвенцією видатків місцевих бюджетів на загальну середню освіту.

Висновки. Обґрунтовано, що зростання профіциту місцевих бюджетів у перший рік війни досягнуто, з одного боку, завдяки зростанню обсягів надходжень, зокрема ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців, а з іншого – недофінансування видатків місцевих бюджетів відбулося через “замороження” видатків спеціальних фондів, згортання інфраструктурних проєктів, зростання заборгованості з низки виплат через відміну “захищених” статей бюджету на час воєнного стану тощо. Виявлено, що найбільшою частка капітальних видатків у загальних видатках була у регіонах з відновленим контролем Української держави. Посилення розриву між виконанням бюджетів у прифронтових та інших типів регіонів, очевидно, зростатиме, що потребує врахування при розробці механізмів державної регіональної політики, зокрема використання інструментів горизонтального вирівнювання розвитку територій.


Ключові слова


місцеві бюджети, регіони, фінансова стійкість, війна, видатки бюджетів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Крисоватий А. І. Воєнні реалії фіскального простору публічних фінансів України. Світ фінансів. 2023. № 1. С. 8–30.

Лисяк Л. В., Кушнір А. І Фінансова стійкість місцевих бюджетів: теоретичний аспект. Молодий вчений. 2019. № 1. C. 472–481.

Місцеві фінанси: підруч. / за ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. 2-ге вид., доп. і перероб. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2014. 448 с.

Крук О. М. Якісна оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2011. № 3. С. 133–135.

Письменний В. В. Забезпечення самостійності місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. 2021. № 1. С. 144–156.

Сторонянська І., Беновська Л. Економіка регіонів в умовах коронакризи: тенденції розвитку та їх вплив на податкові доходи місцевих бюджетів. Економіка України. 2021. № 5. С. 59–77.

Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір: аналітична доповідь. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2018. 90 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf.

Микитюк І. Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету. Вісник КНТЕУ. 2013. № 1. С. 86–97.

Бондарук Т., Бондарук І., Дубина М. Методичний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів України. Світ фінансів. 2019. № 2. С. 60–72.

Костирко Л. А., Велентейчик Н. Ю. Методичні засади комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів. Фінансовий простір. 2016. № 1. С. 83–92.

Стегней М. І., Лінтур І. В. Фінансова стійкість місцевих бюджетів як фактор впливу на інвестиційну привабливість регіону. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 1053–1060.

Місцеві бюджети в умовах війни: регіональний вимір та джерела наповнення. Аналітичний центр “Обсерваторія демократії”. URL: https://od.org.ua/miszevi-budgeti-v-umovah-vijni/.

UKRAINE. Rapid Damage and Needs Assessment: February 2022 – February 2023. March 2023, the World Bank, the Government of Ukraine, the European Union, the United Nations. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2023-03/P1801740d1177f03c0ab180057556615в 497.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019