СУЧАСНІ ФІНТЕХ НАПРЯМКИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

Ярослав ЧАЙКОВСЬКИЙ, Ярослава КОВАЛЬЧУК

Анотація


Вступ. Одними із чинників структурних змін на фінансовому ринку України є зростаючі масштаби використання мережі Інтернет і мобільних пристроїв для надання фінансових послуг. Наразі можна помітити, що радикальні зміни в сфері технологій торкнулися не тільки інформаційної сфери, а й економічної. Сучасна технічна революція значно вплинула й на інфраструктуру банківського сектору, що пов’язано з підвищенням автоматизації у роботі банків та більшою орієнтованістю на клієнтів. Здебільшого такі перетворення в галузі пов’язані з необхідністю скорочення витрат, підвищенням безпеки фінансових операцій, а також забезпеченням відповідності сфери послуг суспільству, яке постійно розвивається.

Мета – визначити тенденції розвитку та напрямки досліджень новітніх фінансових технологій у банківській галузі.

Методи. Теоретико-методологічну основу статті становлять наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених і фахівців з питань теорії банківських інновацій та фінансових технологій. У процесі дослідження використовували такі загальнонаукові методи пізнання, як: теоретичне узагальнення, порівняння та систематизація (для дослідження сутності понять “фінансові технології”, “фінтех”, “штучний інтелект”, “відкритий банкінг”, “блокчейн”; визначення видів фінансових технологій); спостереження (під час дослідження впроваджених фінтех в банківських установах); графічний метод (для наочного представлення результатів аналізу).

Результати. Розкрито сутність поняття “фінансові технології”. Проаналізовано сучасні фінтех напрямки в Україні та світі. Наведено найбільш вдалі приклади застосування фінансових технологій у банківському секторі за останні роки. Запропоновано низку напрямків для майбутніх досліджень у сфері фінансових технологій, які наразі є доволі перспективними у банківській галузі та могли б бути започатковані в Україні й світі.

Перспективи. З огляду на значну міжбанківську конкуренцію, проблема розвитку фінансових технологій у наданні фінансових послуг банківськими установами стала особливо актуальною. Крім того, вдосконалення фінансових технологій повинно мати різнопланове спрямування для забезпечення ефективності й очікуваної результативності роботи банків. Тому необхідно покращувати не лише фінансові технології, фінансові послуги та продукти, а й способи їх надання клієнтам банківських установ, комунікації банківських працівників з клієнтами, просування сучасних фінансових технологій та ін. Фінансування, різні консультаційні послуги та платежі – можна наразі вважати одними з найбільш перспективних напрямків для майбутніх досліджень у сфері фінансових технологій.


Ключові слова


банки, фінансові техногогії, фінтех, штучний інтелект, відкритий банкінг, блокчейн, мобільний банкінг, Інтернет-банкінг, банківські послуги

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Wang S., Fan J., Zhang M. An empirical study on the impact of perceived benefit, risk and trust on e-payment adoption: Comparing quick pay and union pay in China, Proc. 2015 7th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics. 2015.

Kosba A., Miller A., Shi E., Wen Z., Papamanthou C. Hawk: the blockchain model of cryptography and privacy-preserving smart contracts. Proceedings of the symposium on security and privacy; SP’16; May 22–26; San Jose, CA, USA. 2016. URL: https://eprint.iacr.org/2015/675.pdf.

Leong K., Sung A. FinTech (Financial technology): What is it and how to use technologies to create business value in fintech way? Int. J. Innov. Manag. Technol. 2018. №9(2). P. 74–78. URL: http://www.ijimt.org/vol9/791-M775.pdf.

Дзюблюк О. В. Інноваційні вектори розвитку банківської системи. Світ фінансів. 2019. Вип. 3 (60). С. 8–25.

Луців Б. Л. Fintex в системі фінансової інклюзивності. Світ фінансів. 2019. Випуск 4 (57). С. 121–136.

Oxford dictionary. FinTech. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/fintech.

Ernst & Young. Global FinTech Adoption Index. 2019. URL: https://fintechauscensus.ey.com/2019/Documents/ey-global-fintech-adoption-index-2019.pdf.

World FinTech Report 2018. URL: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/02/world-fintech-report-wftr-2018.pdf.

Deloitte. Closing the gap in Fintech collaboration: Overcoming obstacles to a symbiotic relationship. Deloitte Center for Financial Services. 2018. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl-fsi-fintechcollaboration.pdf.

World Bank Group. Account ownership at a financial institution or with a mobile-money-service provider, richest 60% (% of population ages 15+). URL: https://data.worldbank.org/indicator/FX.OWN.TOTL.60.ZS?end=2017&start=2011&view=chart.

Statista. URL: https://www.statista.com/.

Autonomous Research. URL: https://www.autonomous.com/.

Bank of America. URL: https//www.bankofamerica.com.

World Retail Banking Report 2017. URL: https://www.efma.com/assets/content/study/2017/World%20Retail%20Banking%20Report%202017%20summary.pdf.

Krungsri becomes the first bank in Thailand offering real-time international funds transfer based on Blockchain’s Interledger for corporate customers. URL: https://www.krungsri.com/bank/en/NewsandActivities/Krungsri-Banking-News/blockchains-interledger.html.

Fintech Trends that will Transform Banking and Financial Services in 2019. URL: https://perfectial.com/blog/fintech-trends-2019/.

Branches in decline: last one out, turn off the lights. URL: https://thefinancialbrand.com/66228/bank-credit-union-branch-traffic/.

Top 5 innovations in banking application development: from challenges to opportunities. URL: https://djangostars.com/blog/banking-application-development/.

Digital banking adoption. URL: https://www.finder.com/uk/digital-banking-adoption.

Український фінтех каталог 2019. URL: http://drive.fintechua.org/FintechCatalog19Ukr.pdf.

Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог. URL: http://data.unit.city/fintech/fgt-34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019