ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ЗДІЙСНЕННІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Анатолій ЛУЦИК

Анотація


Вступ. З утвердженням глобального процесу сталого розвитку зростає потреба наукових досліджень його забезпечення. У цьому контексті важливим є системне використання інструментів фіскальної політики у досягненні цілей сталого розвитку, що спричинятиме позитивний ефект не лише в глобальному масштабі, а й покращуватиме соціально-економічне становище в Україні.

Мета – дослідити взаємозв’язок фіскальної політики та сталого розвитку, аргументувати пріоритетність використання інструментарію фіскальної політики у досягненні цілей сталого розвитку, а також оцінити дієвість їх використання у досягненні цих цілей.

Методи. У дослідженні фіскальної політики при досягненні цілей сталого розвитку застосовано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: порівняння, групування, графічного та табличного аналізу.

Результати. Обґрунтовано, що фіскальна політика має значний потенціал у забезпеченні сталого розвитку. Будучи різновидом державної політики, вона здійснює вплив на соціально-економічні процеси, які відбуваються у країні. Аргументовано, що в українській практиці використання інструментарію фіскальної політики не забезпечує прогрес у досягненні цілей сталого розвитку. Використання податкового та видаткового регулювання, а також інструменту боргових фінансів відбувається за відсутності стратегії їх взаємоузгодження та підпорядкування однаковим цільовим параметрам. Це призводить до зростання соціальних розривів і диспропорцій, погіршує економічний стан та навколишнє природне середовища. Доведено, що досягнення цілей сталого розвитку сприятиме покращенню соціально-економічного становища в Україні та стану державних фінансів.

Перспективи. Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на пошук шляхів щодо досягнення визначених глобальних цілей сталого розвитку з допомогою раціоналізації державних рішень щодо синергетичного використання інструментів фіскальної політики.


Ключові слова


сталий розвиток, фіскальна політика, цілі сталого розвитку, інструменти фіскальної політики

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Atkinson, Giles and Dietz, Simon. Handbook of Sustainable Development, Edward Elgar Publishing. 2007. URL: http://www.communita.com.br/assets/handbookofsustainabledevelopment.pdf.

Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). Львів: Каменяр, 2000. 303 с.

Козюк В., Шиманська О., Возьний К. Тенденції екологічного оподаткування в Європі. Світ фінансів. 2019. № 4. С. 8–22.

Тулай О., Гумовська І. Сталий людський розвиток: генезис та сучасне бачення в контексті фінансової науки. Журнал європейської економіки. 2015. Т. 14, № 2. С. 149–165.

Лібанова Е.М. Людський розвиток в Україні. Оцінка та прогноз рівня життя населення: кол. моногр. / за ред. Е.М. Лібанової. НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Київ, 2019. 270 с.

Як з’явились цілі сталого розвитку. Програма розвитку ООН в Україні. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainabledevelopment-goals/background.html.

Інформаційне забезпечення моніторингу цілей сталого розвитку. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/metadata/metadata.htm.

IRS provides tax inflation adjustments for tax year 2020. URL: https://www.irs.gov/newsroom/irs-provides-tax-inflation-adjustments-for-taxyear-2020.

Germany. Individual - Taxes on personal income. Worldwide Tax Summaries Online. PwC. URL: https://taxsummaries.pwc.com/germany/individual/taxes-on-personal-income.

French tax summary 2021. France Accountants. URL: https://www.europeaccountants.com/france/tax.

International Tax. Japan Highlights 2020. Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-japanhighlights-2020.pdf?nc=1.

Бюджетна політика. Попередні бюджети. Міністерство фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets.

Кораблін С. Офшорне виснаження. Дзеркало тижня. 2016. 13 травня. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/ofshorne-visnazhennya-.html.

The State of Tax Justice URL: https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/.

Бублик Є. О. Особливості втечі капіталу в транзитивних економіках. Ефективна економіка. 2020. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/54.pdf.

Статистика зовнішнього сектору. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5.

Державний борг та гарантований державний борг. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-tagarantovanij-derzhavju-borg.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019