РОЛЬ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Оксана ДЕСЯТНЮК, Федір ТКАЧИК

Анотація


Вступ. На сучасному етапі розвитку економіки України з особливою актуальністю постає потреба у вирівнюванні територіальних диспропорцій у фінансовому забезпеченні новоутворених територіальних громад. Імплементація політики децентралізації в контексті формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування підвищує значущість використання податкових, бюджетних важелів у процесі соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень. В цьому аспекті вагому роль відіграє податковий потенціал органів місцевого самоврядування як пріоритетний елемент регіональної фіскальної політики. Здатність органів державної влади та місцевого самоврядування трансформувати податкову базу будь-якого рівня в податкові доходи фактично дає їм можливість реалізовувати свої функції, зокрема впливати на фінансово-господарські процеси в суспільстві.

Мета – визначити особливості формування та ефективного використання податкового потенціалу в розвитку адміністративно-територіальних одиниць на сучасному етапі.

Результати. Окреслено актуальність проблематики фінансового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Досліджено роль органів місцевого самоврядування у нарощуванні податкового потенціалу задля ефективного регулювання соціально-економічного розвитку територіальних утворень. Висвітлено актуальні аспекти формування бюджетних ресурсів муніципалітетів в українській та європейській практиці. Проаналізовано динаміку та структуру фактичних показників виконання дохідної частини місцевих бюджетів в Україні. На базі чого встановлено зростання ролі податкових надходжень у фінансових ресурсах територіальних громад. Проведено моніторинг компонентного формування податкової спроможності місцевих бюджетів в Україні. Акцентовано увагу на протидії ризикам та загрозам фіскального характеру, що здійснюють вплив на ефективний розвиток місцевого самоврядування. Серед них виокремлено тіньову економіку та пандемію (COVID-19). Систематизовано шляхи збільшення податкової бази територіальних громад. Доведено значущість податкового потенціалу в соціально-економічному, технічному та екологічному розвитку органів місцевого самоврядування в Україні.

Перспективи. У подальших наукових дослідженнях увагу буде приділено актуальним аспектам формування податкоспроможності територіальних громад в умовах здійснення податкових реформ на засадах фіскального федералізму та децентралізму.


Ключові слова


фіскальна політика, податкова система, податковий потенціал, місцеве самоврядування, територіальні громади, соціально-економічний розвиток, фіскальні ризики

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. Київ: ТОВ “Софія”, 2012. 128 с.

Бурда В. Є., Петряніч Л. В. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації як одного з механізмів формування ресурсної бази місцевого самоврядування. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 167–170.

Куценко Т. Ф., Сіренко Я. С. Забезпечення фінансової спроможності територіальних громад як пріоритет децентралізації управління. Депозитарій КНЕУ. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30350/MO_2019_7.pdf;jsessionid=CF4961ABD080BC79E2CF1EAFA8AC0B3A?sequence=1.

Пасенко В. М. Дослідження факторів формування податкового потенціалу регіону. Репозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2637/1/57.pdf.

Сидор І. П. Міжбюджетні трансферти в системі доходів місцевих бюджетів: сучасний стан та напрями вдосконалення. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 32. С. 363–369.

Сідельникова Л. П. Фіскальний потенціал податкової системи у механізмі регулювання економічного розвитку. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 5 (16). С. 317–323.

Tannenwald R. The representative tax system – tax capacity and tax effort in the Ocean state. URL: http://www.ripec.com/rts2k.html.

Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано Законом України від 15 липня 1997 року № 452/97-ВР). Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

Доходи і видатки місцевих бюджетів: коротко про головне. Ціна держави. 2019. URL: https://cost.ua/687-revenues-and-expenditures-oflocal-budgets/.

Звіти про виконання Державного бюджету України за 2015-2019 рр. та 9 місяців 2020 р. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu.

Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11854.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019