ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Богдан ГНАТКІВСЬКИЙ

Анотація


Вступ. Демократичні країни використовують фінансові санкції для здійснення безпрецедентного тиску та підтримки міжнародного порядку щодо країн, які систематично порушують міжнародні норми та встановлені правила. Країни вводять фінансові санкції для захисту своїх національних інтересів, таких як: національна безпека, економічна безпека або захист від зовнішніх загроз. Вплив фінансових санкцій може мати синергетичний ефект і залежить від геополітичного контексту, ефективності санкційної політики та реакції країн на санкції. Ефективність фінансових санкцій залежить від політичного контексту застосування й обраної стратегії міжнародного тиску на цільову країну.

Мета – поглибити теоретико-прикладні засади застосування фінансових санкцій для деескалації воєнних конфліктів з урахуванням скоординованих дій демократичних країн задля формування безпекового простору.

Результати. Обґрунтовано необхідність застосування фінансових санкцій з орієнтацією на політичну волю й дипломатичний тиск демократичних країн на країну-агресора. Розглянуто класифікацію фінансових, матеріальних і нематеріальних активів, які підпадають під санкції. Для адекватної відповідності фінансових санкцій досліджено оцінку їхньої ефективності в конкретних ситуаціях ескалації воєнного конфлікту чи зростання загрози національному суверенітету. Систематизовано санкції щодо економічних агентів, зокрема з корпоративною структурою власності для відстеження розміщення цінних паперів та зміни корпоративної поведінки. Визначено доцільність ідентифікації методів, форм та інструментів фінансових санкцій для здійснення моніторингу регуляторами.

Перспективи. Ефективність превентивних заходів для посилення санаційного тиску потребує системного застосування фінансових, процедурних і процесуальних санкцій. Сутнісними перевагами фінансових санкцій є швидкість запровадження, регулювання і моніторинг. Важливо відмежувати фінансові санкції від інших споріднених понять (процедур), які за своєю суттю не є санкціями і послаблюють економічні та політичні обмеження агресивно-репресивних режимів.


Ключові слова


фінансові активи, фінансові транзакції, фінансові установи, державні регулятори, фінансова безпека, фінансовий моніторинг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Treasury Designates Russian Companies Supporting Sanctions Evasion Through Virtual Asset Services and Technology Procurement URL: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204.

Financial sanctions: banks’ reactions depend on their location, research reveals. February 13, 2024. URL: https://theconversation.com/financial-sanctions-banks-reactions-dependon-their-location-research-reveals-219678.

Міжнародні санкції як інструмент стримування російської агресії проти України: аналіт. доп. / [А. Бобровицький, Н. Гавриленко, А. Гончарук, І. Ус, Г. Широкий, Р. Юлдашев]; за заг. ред. М. Паламарчука. Київ: НІСД, 2023. 76 с. DOI: https://doi.org/10.53679/NISSanalytrep.2023.10.

Cipriani Marco, Linda S. Goldberg, Gabriele La Spada. Financial Sanctions, SWIFT, and the Architecture of the International Payment System. Journal of Economic Perspectives. 2023. Vol. 37. P. 31–52. DOI: 10.1257/jep.37.1.31.

Adnan Vatansever. Put over a barrel? “Smart” sanctions, petroleum and statecraft in Russia. Energy Research & Social Science. 2020. Vol. 69. P. 101607. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101607Get rights and content.

Constantin Drott, Stefan Goldbach, Volker Nitsch. The effects of sanctions on Russian banks. Journal of Economic Behavior & Organization. 2024. Vol. 219. P. 38–51. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.12.030Get rights and content.

Wally Adeyemo. The US is ready to impose sanctions on foreign financial institutions when others don’t. URL: https://www.ft.com/content/f1fe5ece-323c-401f-870b-cd45c92bf84a.

Vugar Bayramov, Nabi Rustamli, Gulnara Abbas. Collateral damage: The Western sanctions on Russia and the evaluation of implications for Russia’s post-communist neighbourhood. International Economics. 2020. Vol. 162. P. 92-109. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.01.002.

International financial sanctions. URL: https://mfin.gouvernement.lu/en/dossiers/2018/sanctions-financiaires-internationales.html.

Sanctions data for enterprise. URL: https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/Sanctions-Data-Fact-Sheet.pdf.

Over 100 British companies admit breaching sanctions on Russia. URL: https://www.ft.com/content/233891c0-2c8c-484a-88d3-86ba252d5b31.

Financial sanctions. URL: https://www.aicpa-cima.com/resources/landing/financialsanctions.

Kissin Ellesheva. FCA fincrime powers under fresh scrutiny after Iran sanctions disclosure. URL: https://www.thebanker.com/FCA-s-fincrimepowers-under-fresh-scrutiny-after-Iran-sanctionsdisclosure-1707334349.

Armour John, Mayer Colin, Polo Andrea. Regulatory Sanctions and Reputational Damage in Financial Markets. The Journal of Financial and Quantitative Analysis. 2017. Vol. 52, No. 4. P. 1429–1448.

Qi Zhang. Secondary effects of financial sanctions: Bank compliance and economic isolation of non-target states. URL: https://doi.org/10.1080/09692290.2023.2267051.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019