ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ

Ірина СИДОР, Тетяна ДЕНИСЮК

Анотація


Вступ. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні пов’язане із необхідністю запровадження другого накопичувального рівня пенсійного страхування в умовах стійкого дефіциту коштів Пенсійного фонд України, наявності значних недоліків у механізмі нарахування пенсійних виплат, які не залежать від обсягу сплачених внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та низького рівня пенсій, що в умовах постійного зростання цін на товари і послуги першої необхідності обумовлює зубожіння населення.

Мета – здійснити комплексний аналіз вітчизняної практики формування доходів бюджету Пенсійного фонд України та витрат в умовах перманентних змін в країні, виявити основні тенденції і виклики та окреслити основні напрями реформування пенсійної системи України.

Результати. Проаналізовано вітчизняну практику формування доходів бюджету Пенсійного фонд України в умовах скорочення доходів населення внаслідок карантинних заходів, обумовлених поширенням COVID-19, втрати робочих місць, кризових явищ в економіці країни, а також додатковими статтями видатків бюджету Пенсійного фонд України, спрямованих на матеріальну підтримку громадян пенсійного віку. Визначено недоліки діючої практики функціонування солідарної системи пенсійного страхування.

Висновки. Обґрунтовано пропозиції щодо ефективного впровадження другого накопичувального рівня системи пенсійного страхування в Україні. Визначено, що поєднання солідарної і накопичувальної системи пенсійного страхування в сьогоднішніх умовах є найоптимальнішим варіантом, оскільки дасть змогу диверсифікувати різні типи ризиків і забезпечити основні види пенсій.


Ключові слова


державне пенсійне страхування, солідарна та накопичувальна система пенсійного страхування, пенсійні виплати, бюджет Пенсійного фонду України

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Демчук Л., Надточій Б. Пенсія в Україні. Коментар до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Київ: ЮрінкомІнтер, 2016. 512 c.

Єлагін В. П., Мартиненко Н. В. Особливості стратегічного планування розвитку пенсійної системи в Україні. Вісник НАДУ. Державне управління. 2020. № 2. С. 101–110.

Єлісєєва Л. В., Примачук Н. С. Пенсійна система України: виклики та перспективи. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Економічна думка. 2016. Т. 23, № 1. С. 23–27.

Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія / за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 350 с.

Мартиненко Н. Розвиток пенсійної системи України: поняття та сутність. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. Вип. 3 (34). С. 55–61.

Петрушка О. Шляхи удосконалення практики мобілізації доходів Пенсійного фонду України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2016. Вип. 16. С. 136–139.

Толуб’як В. С. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення України. Вісник Національної академії державного управління. 2013. № 3. С. 127–135.

Шалієвська Л. І. Пенсійне забезпечення в системі економічної безпеки держави: монографія. Львів: Растр-7, 2020. 196 с.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Закон України від 09.07.2003 № 1058-ІV. URL: http://zаkon5.rаdа.gov.uа/lаws/show/1058-15/pаge.

Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. Світовий досвід та українські реалії. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017-PENSII.pdf.

Інформаційно-аналітичні матеріали до звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2018–2020 роки. Пенсійний фонд України. URL: https://www.pfu.com.uа/news/2019/01/3/616.

Звіт про роботу та виконання бюджету Пенсійного фонду України у 2020 році. URL: https://www.pfu.gov.uа/content/uploаds/2021/03/Zvіt_pro_robotu_tа_vykonаnnyа_byudzhetu_PFU_2020.pdf.

Что доступно украинцам из потребительской корзины? URL: http://www.buhoblіk.org.uа/pechаt/2850-chto-dostupno-іz-potrebіtelskkorzіny.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019